Ulf Bjereld

Ulf Bjereld föddes 1957 i Båstad och bor idag i Göteborg. Bjereld är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och fram till 2020 ordförande för Socialdemokrater för tro och solidaritet.

Ulf Bjereld är hängiven supporter till IFK Göteborg och skribent på prisbelönta supporterbloggen “Bara ben på Glenn Hysén”. I samband med att denna bok släpps släpper han också boken “Att älska den man kan få. Januariavtalet och svensk politik i förändring” tillsammans med Cecilia Garme och Jonas Hinnfors.

Bjerelds text tar upp fem skäl till att asylrätten ska värnas och utvecklas, inte avskaffas. 

Utdrag ur texten “Till asylrättens försvar”:

“Redan i februari 2016 skrev till exempel Kristdemokraternas nuvarande europaparlamentariker Sara Skyttedal på Twitter: ”Värna asylrätten” är den heliga ko som kommer slaktas under 2016. I juli samma år hävdade liberala Göteborgs-Postens ledarsida: Asylrätten måste ersättas av ett kvotsystem. Och i juni 2019 förklarade Payam Moula, chefredaktör för socialdemokratiska tidskriften Tiden, att: Möjligheten att söka asyl vid gränsen bör tas bort, med undantag för konventionsflyktingar, till förmån för ett utökat kvotflyktingsystem. Även från akademiskt håll har asylrättens existensberättigande ifrågasatts. I december 2015 skrev till exempel Joakim Ruist, nationalekonom på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet på sin blogg: Jag tror att det bästa sättet att skapa en fungerande och generös flyktingpolitik i Europa de närmaste tio åren är att avskaffa asylrätten.

Det finns således stöd i breda kretsar för att avskaffa människors rätt att söka asyl. Men avsikterna med att avskaffa asylrätten varierar. Från högerradikala och nationalkonservativa är avsikten ofta helt enkelt att minska antalet människor som söker asyl i Sverige. Även om de talar om att ”hjälpa på plats” och skapa förutsättningar för att människor med störst skyddsbehov ska få hjälp är deras främsta motiv till syvende og sist att minska antalet flyktingar som kommer till Sverige för att söka asyl. Att minska antalet asylsökande i Sverige är också ett mål för andra debattörer som vill avskaffa asylrätten – men i deras argumentation finns i flera fall också en seriös tro på att en avskaffad asylrätt skulle vara bättre för flyktingarna själva och ge världssamfundet bättre möjligheter att utveckla hållbara och rättfärdiga lösningar på migrationsfrågorna. “

Konstnär: Nanna Ståhle