Stina Nilss

stina-nilss

Stina Nilss föddes 1984 i Horshaga och bor idag i Mollaryd. Nilss är aktivist och kulturarbetare samt ordförande för RFSL Sjuhärad och samordnare för RFSL Newcomers Sjuhärad. Stina Nilss älskar träd, att promenera, “cykla på min farfars gamla cykel och bada”. Nilss är en stark förespråkare för att bo i en by och för RFSL Newcomers som finns på flera håll i landet och som  jobbar med att att föra in hbtqi-frågor och intersektionella perspektiv i asylfrågan. Nilss text handlar om just det: asyl på grund av förföljelse för könsidentitet och/eller sexuell läggning.  

Utdrag ur texten “Hbtqi, normbrott och intersektionell rättvisa”:

“Regeringen har de senaste åren tagit beslut som på många sätt försvårar för specifikt hbtqi-personer att söka skydd från förtryck, förföljelse, våld eller hot. Vi anser att asylrätten med det försvagats avsevärt,  inte minst för hbtqi-personer. Därför måste vi prata mer om villkor, rättigheter och hur normer påverkar. Här och överallt.

Vi kan prata om den Europeiska Unionens fokus på att skapa en gemensam asylpolitik, vilket bland annat innebär ökade gränskontroller. När budgeten för gränsbevakning ökar tas bland annat pengar från biståndsbudgeten för att, bland annat, ytterligare stärka Europas yttre gränser med fler poliser och militärer. Det är ett tydligt exempel på hur möjligheten att komma över gränsen försvåras avsevärt samtidigt som förutsättningarna att leva ett bra liv i ens hemland minskar.

Vi kan prata om de som klarar av att ta sig hit, en del lyckas trots allt ta sig över de hinder som finns, ofta med liv, värdighet och säkerhet som insats. Men med de skärpta lagarna och de allt mer stängda gränserna ser vi ökade svårigheter att ens ta sig till en någorlunda säker plats. Här måste vi prata om de som möter hot, övergrepp och svårigheter under sin flykt. En flykting är alltid i en utsatt situation som förstärks ytterligare om du är hbtqi-person.”

Konstnär: Nanna Ståhle