Sanjin Pejkovic

Sanjin Pejkovic

Sanjin Pejkovic föddes 1978 i Jajce, Bosnien och Hercegovina och bor idag i Göteborg.

Sanjin Pejkovic är aktivist och doktor i filmvetenskap samt skribent och filmkonsult på VGR.

Han har spelat bordtennis mot Monty Python-legendaren Terry Gilliam. Och vunnit! Pejkovics text utgår från den personliga erfarenheten av flykt men också att hjälpa andra på flykt.

Utdrag ur texten “Flyktminnen”:

“Vad minns en som upplevt krig efter decennier av trygghet? För mig handlar det om ständigt närvarande små signaler som väcker Pavlovs reflexer man trodde hade slumrat in för länge sedan. Att jag inte kunde lyssna på Kents Vapen och ammunition inför min mamma, eftersom albumet inleddes med en varningssiren som började tjuta. För min mamma räckte de få sekunderna för en fysisk transportering i det förflutna.

Varje tjugosjunde maj tänker jag på dagen då kriget bröt ut i min lilla hemstad. Minnena består av korta fragment ,en granne springer ut och skjuter med en pistol mot omgivande berg, till exempel. Rök, explosioner, folk som söker skydd, svordomar, jag stående på balkongen omtumlad av sirener och vapenljud. Kulor träffar väggarna runtomkring huset. En tom gata som bara sekunder innan var fylld av vuxna, barn, lek och tjut.

Att återkalla minnen från ett pågående och aldrig avslutat förflutet är ingen lek. Rekonstrueringsförsök är i bästa fall fumliga, i värsta fall skadliga. Upplevelserna föds och försvinner lika snabbt, samtidigt som de lämnar ett outplånligt minnesspår i en sovande synaps, det skapar en minnesrundgång. Händelser snurrar i mitt inre, avkodas i samtidens hysteri jag minns om och om och om igen, cirka trettio år senare.”

Konstnär: Nanna Ståhle