Noam Chomsky

Noam Chomsky

Noam Chomsky föddes 1928 i Philadelphia, USA. Han är lingvistiker och en av vår tids största intellektuella. Chomsky har beskrivits som “den moderna lingvistikens fader”. Förutom sin roll som ledande språkvetare är Noam Chomsky även aktiv inom samhällsdebatten och har varit det under många år. Texten är från början en föreläsning som han höll vid FN-universitet i Barcelona 2016 om västvärldens moraliska ansvar gällande dagens flyktingströmmar. 

Utdrag ur texten “Immigrationskriser”:

“USA är inte bara världens rikaste och mäktigaste land med ojämförliga fördelar, landet har också ett stort ansvar när det kommer till att driva människor på flykt: flera miljoner bara från invasionen av Irak, för att inte tala om konsekvenserna av USA och Storbritanniens konflikter på andra platser i regionen. Storbritanniens historia är knappast bättre, och Brexit verkar göra situation ännu värre. 

Vi bör aldrig förbise det faktum att USAs och Storbritanniens invasion av Irak, anledningen till en stor del av immigrationskrisen, var ett skolboksexempel på kriminell aggression utan någon trovärdig förevändning. För att citera den amerikanska chefsåklagaren vid Nürnberg, domare Robert Jackson; ”Att inleda ett aggressionskrig är med andra ord inte bara ett internationellt brott; det är det högsta internationella brottet och skiljer sig från andra krigsförbrytelser genom att den innefattar helhetens ackumulerade ondska”.
Allt det onda, i detta fall inte bara Iraks förstörelse utan också förutsättningarna för sekteristiska konflikter som splittrar Irak och regionen, och skapandet av miljontals flyktingar från själva invasionen och dess efterdyningar, inklusive skapandet av det monstruösa ISIS, följde. Västvärlden skulle behöva ta till sig domare Jacksons stränga ord till Nürnbergs domstol: ”Vi får inte glömma att det som ligger till grund för vår dom mot dessa tilltalade är samma grund på vilken historien kommer att döma oss i framtiden. Att ge dessa tilltalade en förgiftad dryck är att själva dricka den.” Idag kan vi se i vilken utsträckning västvärlden tagit sig an denna utmaning.”

Konstnär: Nanna Ståhle