Mikael Mery Karlsson

Mikael Mery Karlsson föddes 1988 i Borås och bor idag i Höör. Han är forskare i genusvetenskap och aktivist i Tillsammansskapet.

Mery Karlsson började sin aktivistiska bana med att samla in namnunderskrifter mot ojämställdheten på sin gymnasieskola, Bäckängsgymnasiet i Borås. Vann Norrbypriset 2015: kategori kultur. Norrby är en stadsdel i Borås och priset går till invånare i stadsdelen som gjort insatser för lokalsamhället. Mikael vann priset tillsammans med ett gäng andra personer som dragit igång “Torsdagsleken”, barnaktiviteter varje torsdag.

Hans text handlar om hur du kan organisera dig tillsammans med andra i ditt lokalsamhälle. Utdrag ur texten “Från försvarstal till organisering”:

“Vi behöver egna alternativ som kan mobilisera stora delar av de som bor i Sverige. Det finns många fantastiska människor som är redo att engagera sig helt och hållet för andra människors rätt till asyl. Men en rörelse som på allvar syftar till att försvara asylrätten måste erkänna att vi i dagsläget är för få. De politiska partier som vill förbättra migrationspolitiken har i dag inte ens en fjärdedel av väljarna bakom sig. Vår rörelse behöver växa. Det betyder inte att vi ska göra avkall på någon del av asylrätten. Tvärtom. Politiska opinioner skapas. Vi kan förändra uppfattningen hos de som idag tvekar om asylrätten och det gör vi inte genom att sänka våra krav. 

I arbetet med att förändra opinioner är organisering avgörande. Organisering är inte synonymt med medlemsvärvning. Det handlar inte om att skapa kampanj- och röstboskap att mobilisera en gång var fjärde år. Istället handlar organisering om att involvera människor utanför de beslutande politiska församlingarna i en gemensam process för att förändra samhället. En viktig del av det här är att skapa mötesplatser som exempelvis kulturevenemang, soppkök och stadsdelsfester. Det skapar en organisatorisk infrastruktur som behövs för att formulera mothegemonier. Utan organisering förtvinar förmågan att drömma sig bortom nuvarande mandatfördelning. Partiernas arbete i parlamenten är såklart viktigt men det är inte nog för att mobilisera tillräckligt många för strukturella förändringar. För förändring behövs ett tryck underifrån. “

Konstnär: Nanna Ståhle