KG Hammar

KG Hammar

KG Hammar föddes 1943 i Hässleholm och bor idag i Stockholm.

KG Hammar är teolog och var ärkebiskop i Svenska kyrkan 1997-2006. Hans text tar upp etiska såväl som praktiska skäl till att värna asylrätten istället för att avskaffa den.

Hammar ställer sig frågan hur en värld utan asylrätt skulle se ut; vad skulle människor på flykt göra och vilka skulle vi bli om vi inte hjälpte dem? 

Utdrag ur texten “Den globala byn”:

“”Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem.” Jesus citat från Bergspredikan i Matteusevangeliet (Matt. 7:12) har kommit att kallas ”den gyllene regeln”. Innebörden återfinns inom alla världens visdomstraditioner och världsreligioner. Det finns alltså en uråldrig gemensam mänsklig kunskap- att ett gott samhälle med frihet och rättvisa för alla, bygger på en empatisk förmåga att sätta sig in i den andres situation och relatera denna till egen erfarenhet och längtan.

För mig handlar ett försvar av asylrätten primärt om tre perspektiv som jag vill tillföra debatten om denna mänskliga rättighet som blir alltmer ifrågasatt. Det första perspektivet handlar om kopplingen till den gyllene regeln och vår empatiska förmåga eller brist på densamma. Jag måste kunna tänka tanken: ”det skulle kunna vara jag och mina barn”, att det var vi som tvingades fly från hem och land. Hur skulle jag då vilja att människor på främmande ort tog emot oss? Vi har så till den grad vant oss vid att vi lever i orubbat bo och att nöd och flyktbehov endast drabbar andra. Vi vet inte vilka konsekvenser klimatförändringarna får eller om kärnvapenhotet övergår från hot till verkställd verklighet. Skulle vi då inte av hjärtat önska att det fanns en fungerande rätt till asyl? Och om det var en kärnkraftsanläggning som gick sönder och orsakade samma förstörelse av livsmöjligheter som ett kärnvapenanfall? Skulle vi då inte vilja att asylrätten också omfattade ett sådant basalt berövande av fortsatt liv på platsen?”

Konstnär: Nanna Ståhle