Christina Höj Larsen

Christina Höj Larsen föddes 1971 i Köpenhamn, bor idag i Härnösand. Christina Höj Larsen är riksdagsledamot för vänsterpartiet och dess flyktingpolitiska talesperson.

Texten beskriver arbetet i migrationskommittén där representanter från den svenska riksdagen formulerade den migrationspolitik som skulle råda efter 2015. 

Utdrag ur texten “Solidariteten finns kvar”:

“Det finns inget i de kunskapsunderlag som kommittén har arbetat med som visar att det är den tillfälliga lagen som gör att färre människor nu kommer till Sverige. Det är EU:s smutsiga avtal med Erdogans Turkiet och miliserna i Libyen som stoppar människor på flykt. Det är skamliga läger på grekiska öar och ett Europa med stängda gränser som håller asylsökande från att ta sig vidare.

Jag befarar också att det verklighetsfrånvända samtal som pågått under ett år i migrationskommittén vittnar om ett paradigmskifte i hur vi ser på rättigheter i Sverige. Från att se rättigheter som nycklar till frihet, trygghet och integration av oss alla, till att se rättigheter som belöningar förbehållna den som mot alla odds tar sig genom stängda dörrar. Rasismen är förutsättningen för detta skifte som framförallt bärs fram av de blåbruna partierna, men som uppenbarligen även accepteras av en socialdemokrati i fritt fall. 

Vägen fram för alla oss som vill se ett annat Sverige är inte enkel. Men jag är övertygad om att den måste skapas genom insikten att frihet och trygghet inte kan byggas på andras ofrihet och otrygghet. Det innebär att asylrättsrörelsen nu behöver söka kraftfulla allianser med andra rörelser vars utgångspunkter är lika rättigheter. Att inte acceptera att rasismen splittrar arbetskollegor som har samma intressen i löner och arbetsvillkor, att inte låta sig luras av försök att villkora rätt till välfärd eller bostad med födelseort och att vägra skuldbelägga dem av oss som lider av ojämlikhetens och segregationen symptom utan kräva lika rätt till utbildning, arbete, bostad – frihet och trygghet – för oss alla.”

Konstnär: Nanna Ståhle