Carlos Rojas

Rojas Rational Refugee Reception

Carlos Rojas föddes 1983 i Stockholm, där han idag är bosatt. Carlos Rojas är kontaktperson för RRR-gruppen som gemensamt skrivit detta kapitel.

RRR-gruppen har tagit sitt namn från det engelska namnet på det system för flyktingmottagande som beskrivs i texten: Rational Refugee Reception.

Rational Refugee Reception är en informell grupp och för att möjliggöra maximal spridning av idén och understryka att den är allmän egendom har gruppen aldrig namngett medlemmar eller satt ett namn på sig själva.

Vill du delta i fortsatt utveckling eller sprida idén är du välkommen att besöka Rational Refugee Reception.

Utdrag ur texten “Praktiska lösningar för asyl”:

“Nästan hälften av världens territorier styrs alltså av legitimt valda regeringar och är att betrakta som demokratiska också vad gäller civila och sociala rättigheter, men få av dessa stater vågar öppna sig för asylsökande. Vi vet att en del av dessa stater vill göra det, men begränsas av risker de ser i den allmänna opinionen och begränsningar i sin infrastruktur. Så de låter bli att öppna för flyktingar även om viljan finns där. De begränsar istället möjligheterna för människor på flykt att söka skydd genom gränskontroller som stoppar olagliga resor in i landet och genom att neka visum som ger laglig rätt till inresa till folk från länder där förhållandena är sådana att de resande skulle kunna tänkas söka vilja komma för att söka asyl. “

Konstnär: Nanna Ståhle