Behrang Kianzad

Behrang Kianzad föddes 1979 i Teheran och kom som ensamkommande flykting till Sverige 1993. Kianzad är jurist, journalist och författare. Han är numera doktorand vid Köpenhamns Universitet.

Behrang Kianzad är även en stor vinylsamlare och har gett ut musik på eget bolag.

2008 gav han tillsammans med Lasse Sandström ut boken “Sanningens många nyanser” som handlar om mångfaldsjournalistik.

Kianzads text bemöter påståendet att det pågår en massinvandring och därtill en stor ekonomisk belastning för mottagarlandet. 

Utdrag ur texten “Tärande eller bärande för Sverige?”:

“Enligt det nationalistiska och rasistiska synsättet är flyktingar från vissa länder och religioner till exempel kulturellt och mentalt lägre stående, mer våldsbenägna, eller oförmögna att ta till sig normer. Därför ska flyktinginvandring från icke-önskvärda länder och kulturer begränsas. Därtill tillkommer vurmen för ”folkhemmet”, en nationalistisk ”nedärvd essäns” och illusioner om en svunnen tid. Även konspirationer om ”eliten”, ”medier” och ”akademin” präglar den moderna fascismen. Det säger sig självt att den som vill minska flyktingmigrationen men inte förknippas med nationalism och rasism, hellre använder ekonomiska argument.  Med detta menas idéer om att flyktingmigration är tärande rent ekonomiskt, att integrationen inte fungerar, att det vore bättre att hjälpa på plats och att ta emot kvotflyktingar än att acceptera  vad som benämns som okontrollerad massinvandring.  Det är just dessa så kallade ekonomiska argument som använts som slagträ i den nationella debatten och i lagstiftningen. Denna nationella lagstiftning har i Sverige förvandlats till den strängaste och minst generösa i hela EU på bara några korta år, med hänvisning till den ekonomiska frågan specifikt. Det finns även mycket att säga om rättssäkerheten i denna nya lagstiftning, som i många fall helt eroderats.”

Konstnär: Nanna Ståhle