Alen Musaefendic

Alen Musaefendic föddes 1984 i Banja Luka, Bosnien-Hercegovina och bor idag i Stockholm. Han är f.d centerpartistisk politiker, liberal skribent och debattör.

Som väldigt ung tränade Alen Musaefendic boxning och latinodans samtidigt, mest för att imponera på olika målgrupper. De blev inte imponerade.

Alens text visar på faran med nationalism och andra tankemodeller som splittrar människor och som ligger till grund för begränsandet av asylrätten. Istället lyfter han fram confident pluralism, självsäker mångfald, som vägen framåt.  

Utdrag ur texten “Civilisationskamp och andra överdrifter”:

“Huntingtons tes var att kalla kriget – en kamp mellan ideologier – skulle ersättas av en kamp mellan kulturer och civilisationer. Fokus ligger på att visa hur den islamiska civilisationen aldrig kunnat samexistera fredligt med andra kulturer, och ett exempel som får mycket utrymme är Balkan. Det beror främst på att essän skrevs när konflikten i Bosnien, mitt hemland, urartade till ett fullskaligt krig mellan tre stora och sinsemellan oförenliga civilisationer: den katolska, den ortodoxt-kristna och den islamska. Det var i alla fall så Huntington avläste situationen. Hans mod, när han kastade sig in i den bosniska snårskogen av lojaliteter, nyanser och kaos var beundransvärt. Tyvärr gick det inte så bra. Huntington feltolkade det som journalisterna på marken intuitivt förstod; att krockarna mellan värderingar, språk och religioner till stora delar överdrivits av nationalisterna för att gynna sig själva.”

Konstnär: Nanna Ståhle