till asylrättens försvar

2015. Året som skulle förändra livet för så många av oss.

För vissa var det året då de behövde lämna sina hem och bege sig på flykt undan krig och fara. För andra var det året då de lade vardagen åt sidan och ägnade sig åt att guida, hjälpa, stötta och ta emot de som kom. Det var otvivelaktigt en tid av stress, ovisshet och rädslor men det som lever vidare hos oss idag är minnen av solidaritet, gemenskap och medmänsklighet i en svår tid.  

Sverige efter 2015 är ett Sverige där vi behöver skriva en bok för att försvara något som inte bara är en grundläggande mänsklig rättighet utan också något människor gjort så länge vi existerat: att fly fara och att hjälpa de som flyr. 

Denna antologi är till asylrättens försvar. Den samlar många olika sorters texter och röster – politiker och aktivister, forskare och flyktingar, vänsterfolk och liberaler. Vi vill att alla ska hitta något de kan läsa och ta till sig. Asylrätten ska inte vara en ideologisk fråga utan en grundläggande mänsklig rättighet. En rättighet vi varken vågar eller vill kompromissa bort eftersom vi kan behöva nyttja den och eftersom vi inte vet vilka vi blir om vi inte hjälper människor som flyr.


Noam Chomsky Tjugofemton

“Very important project”

— Noam Chomsky

Red.: Kamal El Salim & Maria Padrón Hernández


“2015 var ett otroligt år. Fullt av engagemang, medmänsklighet och nya vänner – vi behöver återerövra berättelsen om det året! Det här är ett steg i den riktningen.”

— Torun Elsrud

Stöd oss

Vi vill försvara asylrätten.
Ditt stöd behövs!

Info@tjugofemton.se

Få information om events och andra aktiviteter